Företaget

» 1. Historia
» 2. Ägare
» 3. Namnet
»
4. Nätverksutveckling som filsofi 
» 5. Medarbetare
» 6. Samarbetspartners


1. Historia

Bolaget CER Evolution AB köptes upp av Trustbrand inför 2004. CER var ett managementbolag inom affärs- och regionalutveckling. Som en konsekvens av generationsskifte i bolaget, våra större kunders förändrade behov, drogs ny verksamhetsinriktning upp. Idag utvecklar vi våra kunders rykte, trovärdighet och respekt.

2. Ägare

Trustbrand är ett medarbetarägt aktiebolag.

3. Namnet

Vårt bolagsnamn är vår verksamhet. Trustbrand Global Management.


4. Nätverksutveckling som filosofi


Trustbrand är övertygade om nätverkandets utvecklingskraft både vad gäller utveckling av affärer och samhället. Professionellt drivna kan nätverkskonstellationer få människor att växa enskilt och i grupp. Ett rätt hanterat nätverk skapar utveckling och kunskapsmässigt växande. Ett nätverks utveckling mår bra av att tvära kunskaper och erfarenheter.

Trustbrand har lång erfarenhet av nätverksprocesser både som aktiv partner och utvärderare. Framgångsreceptet handlar som nummer ett om att våga öppna upp. Att få igång en öppen och rak utvecklingsdialog utan dolda agendor. Vinna-vinna situationer för nätverkets parter kan bara skapas med ett öppet, framtids- och utvecklingsorienterat sinne. Vi väljer våra partners därefter. 

5. Medarbetare

Hans Sinclair
, VD,
har mer än femton års erfarenhet av managementarbete med affärs- och varumärkesutveckling för bolag, städer och regioner i Sverige och utomlands (bl a verksam i Swedish Developing Consulting Partners, Scan Partner, Bohlin & Strömberg och CER Evolution AB). Utlandserfarenheter har Hans från Spanien, Latinamerika, Baltikum, Afghanistan/Pakistan och Ostasien. Hans specialitet är lärande utvecklingsprocesser i coachande samspel med förändringsdrivande visionära kunder.

Hans är internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på marknadsföring och spanska. Hans har också en fil kand och är doktorand i internationella relationer vid Göteborgs Universitet. Här driver han ett forskningsprojekt kring de nya globaliseringsrörelsernas logik och varumärkeskonfrontationer mot transnationella bolag.

Hans har varit aktiv kappseglare och seglarinstruktör inom GKSS, har bakgrund som funkmusiker (The Punk Funk Union), event- och klubbmakare (bl a grundare av legendariska Göteborgsklubben "Club Cashbah" ). Hans är fortfarande inspirerad av p-funk och spelar ibland med vännerna från Punk Funk Union och Stonefunkers, den göteborgska funkmaffian.

Martin Karlsson
Trustbrand representeras i London av Martin "Malii" Karlsson, BlaO Media. Martin är specialiserad inom Cross Media, varumärken och nya sociala medier. Martin brinner också för och driver social enterprise projekt inom miljö och hållbar utveckling, bl.a det i London nystartade "Free City Legacy".

Martin är utbildad enteprenörsekonom och grundare av skiv- och mediebolaget BlaO Media & Entertainment. Här har han bl. a varit drivande i lanseringen av hip hop artisterna JAQEE, Wawesh och Sublime PH, m fl.   

Hans Carlsson fungerar som Trustbrands Art Manager. Det innebär att han formger Trustbrands produkter och presentationer. Vi kallar det Trustbrand Design and Media Management.  

Hans är vidare initiativtagare till tankesmedjan Loop Kapacity (LK) för hållbara utvecklingfrågor. Här är en ny dynamisk produkt för bolagsmärkning under utveckling i samspel med Trustbrand. Produkten kommer att utformas som en guide som hjälper både konsumenter och medarbetare att följa hur bolag förbättras över tiden i sitt hållbarhetsarbete och därigenom bedöma deras grad av trovärdighet och vilken nivå de innehar på sitt trovärdighetsmärke; trustbrand.

Hans är avslutningsvis formgivare av såväl grafik, bild och koncept som av ljud och musik. Tillsammans med Dj Khim Efraimsson har han, under namnet HAb bl. a ljudsatt boken "Anatomy of a dying star" av Göteborgspoeten Johannes Anyuru och Mercies may. Hans arbetar också som självständig elektronikaartist. Under 2009 och 2010 har Hans också varit kreativt utvecklingsansvarig för lär- och känsloutvecklingsspelet "Emory".  Emory lanseras som ett trovärdighetsmärke under Trustbrand AB, hösten 2010.


Magnus Fredriksson (Fil.dr)
är konsult och forskare i strategisk kommunikation och trovärdighetsfrågor med stor erfarenhet av utvärderingar och analysarbete för olika typer av bolag och organisationer. Magnus doktorerade 2008 på Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet med
avhandlingen "Företagens Ansvar/Marknadens Retorik - en analys av företags strategiska kommunikationsarbete".

Till grund för avhandlingsarbetet låg en empirisk analys av mer än 200 svenska börsbolag och deras hållbarhetsredovisningar. Ett viktigt resultat av avhandlingen är att stora retorikbrister identifieras. Glappet mellan ord och trovärdig handling är i många fall påfallande stort. Hur svenska börsbolag kan börja bygga och utveckla en verkligt trovärdig och hållbar retorik är ett prioriterat utvecklingsprojekt för Trustbrand. Vi har rubricerat det som "Hur gör man förtroendekapitalsanalys och hur bygger man en förtroendekapitalsstrategi" (Förtroendekapitalsgruppen). Tillhörande produkter under utveckling testas på såväl befintliga som nya kunder under 2009.

Helena Kästel, är statsvetare med internationell erfarenhet från FN och konsultbranschen. Helena är specialiserad på kommunikations- och ansvarsfrågor ("CSR") och är med och driver Trustbrands utvecklingsprojekt "Hur gör man förtroendekapitalsanalys och hur bygger man en förtroendekapitalsstrategi?" (Förtroendekapitalsgruppen).

Med lärande utvärdering som metod har hon under snart tio år genomfört uppdrag i Sverige och i ett stort antal länder i Afrika, Asien, Mellan Östern och Östra Europa. Bland kunder återfinns ledande organisationer som Rädda Barnen, LO-TCO Biståndsnämnd, Röda Korset, NUTEK, LSU och WWF. 

Genom Helena, och egna bolaget Utblick, förstärks Trustbrands globala kapacitet för att snabbt kunna undersöka faktiska förhållanden ute i fält, t ex där svenska transnationella bolag kritiseras för oetisk verksamhet. Hur ser de faktiska förhållandena ut? Hur kan bolaget i samspel, dialog och process skapa verkliga partnerskap med de människor som berörs av bolagets verksamhet? Hur kan man bygga en Trovärdighetsagenda med kopplad handlingsplan utgående från lokalsamhällets behov och utifrån de människor som arbetar på bolaget? På så sätt hävdar Trustbrand att ett verkligt ansvarsarbete med en hållbar retorik utgående från faktisk handling kan byggas. Läs mer om Helenas eget bolag på www.utblick.nu


Jeremy Pryce
  har över 15 års erfarenhet som utbildare inom idrottsrörelsen med internationella uppdrag. Jeremy har här varit verksam inom skola, kommun och näringsliv och har byggt många konstruktiva "samspelsprojekt i tvärande". Här har han utvecklat spetskompetenser inom personlig utveckling, ledarskap, kultur, kommunikation och processutveckling. Särskild kompetens har Jeremy i hur man strukturerar och arbetar med förändringsprocesser för att ge och behålla kraft i organisationers visioner.

Jeremy har vidare ett internationellt brett nätverk och personliga fälterfarenheter från Indonesien, Jamaica och USA. Detta öppnar för än fler spännande internationella utvecklingsmöjligheter för Trustbrand.

Sin akademiska bakgrund har Jeremy från USA och Göteborg med studier i ekonomi, Internationella Relationer, freds- och utvecklingsteori. Jeremy har även varit aktiv på elitnivå i både basket och friidrott. Idag brinner Jeremy starkt för globala trovärdighetsfrågor och hur lokal och global hållbarhet kan stärkas genom syn- och arbetssättet Trustbranding.

Ali Mohtadi Tabrizi
är managementkonsult på Trustbrand inom hållbar affärsutveckling där han är specialiserad på att analysera och vidareutveckla verksamhet ur hållbarhetsperspektiv med koppling till byggandet av bolagets trovärdighetsmärke. 

Ali är i grunden utbildad till programmerare från Göteborgs Universitet men har även utbildning inom företagsekonomi (industriell marknadsföring och inköp) från Chalmers Tekniska Högskola. Ali fungerar som Trustbrands ansvariga system och informations-designer och Trustbrand är mycket glada att kunna erbjuda Alis designtjänster i uppdrag vad avser styr och förbättringsprocesser samt mätverktyg. Ali deltar också för närvarande i ett pågående internt utvecklingsarbete på Trustbrand, där en systemlösning för att mäta bolags trovärdighetsprestanda och förtroendekapital utvecklas. Ali arbetar här bl a med Appreciate Inquiry och Six Sigma som han certifierats i. 

Ali har redan många års erfarenhet som entreprenör och innovatör inom afffärsutveckling och är en av grundarna till inkubatorn och företagskuvösen Katapult of Sweden. Katapult fokuserar speciellt på affärsutvecklingsprojekt inom IT och Hållbar Utveckling.
Här har Ali bl. a varit med och grundat och agerar affärscoach för bolaget Consumentor, som utvecklat ett system för kvalitets- och hållbarhetssäkrad konsumentinformation; Shopgun! Vidare är han konsult till bolaget Bittra Britta som utvecklar nya syn- och arbetssätt inom hållbar design och mode och inom Cradle2Cradle-design specifikt. Inom Bittra Britta har han varit drivande bakom märkesutvecklingen av Swap-o-rama (www.swap-o-rama.se), som utgör ett nyskapande exempel på konsumenstyrt mode; s k design och modehacking. Här utmanar Swap-o-rama de störrre globala klädmärkena och tar makten tillbaka till konsumenterna och medborgarna. Ytterst innebär det en aktiv omformning kring hur vi som medborgare och konsumenter skall tänka och se på vad som egentligen är mode.

På sin fritid kan avslutningsvis nämnas att Ali bl. a är tränare och ungdomsledare för Basketbollförbundet, huvudcoach för damlaget Lundby Basket samt 2009 arrangerat det första svenska mästerskapet i minne. Ali är också aktiv fest- och klubbarangör och agerar ibland också filmstatist. Här har han bl. a synts i filmerna "ZoZo" av Josef Fares och SVT:s "En spricka i kristallen".l

Adolfo Suarez Munoz har en fil.kand i Latinamerikastudier och en Mastersexamen i globala studier vid Göteborgs universitet. Adolfo har också en Master of Philosophy från University of London, Storbritannien inom ämnet Political Ecology. Idag är Adolfo doktorand i industriell ekologi och hållbarhet vid Erasmusuniversitetet, Nederländerna och är gästdoktorand vid Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet.

Adolfo har speciliserat sig på strategier för hållbar utveckling och politisk filosofi av Sumaj Kawsaay med fokus på ursprungsbefolkningars syn på hållbar utveckling i Bolivia och Ecuador. Här verkar Adolfo som rådgivare inom planering och utformning av transportsystem, miljöledning och klimaförändringsfrågor både för offentliga myndigheter och privata bolag i Latinamerika.      

Adolfo fungerar som resursperson för Trustbrand vad avser svenska transnationella bolag och lokal utvecklingsanalys i Latinamerika. Adolfo har skrivit "Handbok för en aktiv påverkan på transnationella företag"  med stöd av Hans Sinclair på uppdrag av Lainamerikagrupperna.

6. Samarbetspartners

Trustbrand arbetar i strategiutvecklingsfasen utifrån helhetsperspektiv och med analys av möjligheter till affärsutveckling, omvärlds- och mediarelationer. Trustbrand har idag kapacitet att hjälpa er hela vägen från strategi till färg och form. Vi kan idag erbjuda duktiga specialister inom Trustbrands nätverk utifrån varje uppdrags specifika behov.

Idag samarbetar vi bl a med:

- AWA PATENT AB, specialister på juridiska varumärkesfrågor. I samspel med Trustbrand bistår AWA PATENT med rådgivning kring hur ert bolagsvarumärke kan säkras på  relevanta marknader i omvärlden. "Vi delar Trustbrands uppfattning att bolagsvarumärket blir ett allt viktigare värde, ofta det viktigaste. Att idag bygga bolagsvarumärken i ett globalt sammahang utan juridisk säkring är vansinne. Stora investeringar i bolagsvarumärket kan riskera att förloras. AWA-patent hjälpar till att eliminera risker och säkrar trustbrandprocessen. Så blir bolagsvarumärket trovärdigt även i en juridisk bemärkelse".

Angela Boman, AWA PATENT AB

- Republic, internetkonsulter med fokus på digital design och användbarhet.
Republic har bl a byggt Trustbrands site.

- Kooper-gruppen AB, www.kooper.se, kommunikationskonsulter med fokus på pedagogiska och interaktiva verktyg. "Kooper kan bidra in i interna förankrings- och förändringsprocesser för att skapa delaktighet hos medarbeterna kring bolagets framarbetade Trustbrand. Hur översätter vi trustbrandstrategin på grupp- och individnivå? Vad betyder bolagets kärnvärden och värderingar för mig? Här arbetar vi gärna med KOOPER-TV, där medarbetarna själva är med och gör bolagets TV. Kooper ser till att få saker och ting att hända, vi gestaltar Trustbrandstrategin i action".

Fredrik Jahn, VD för Kooper-gruppen

Customer Media, i Göteborg repesentanter för mediebyrån SCREAM, är experter på val av mediekanaler för att nå ut med optmal slagkraft för bolagsvarumärken till bästa pris. Vår partner Kjell Söderbergh är f d VD för mediebyrån Mediacom AB i Göteborg, som han byggde upp under fem års tid.  

"Ge mig en vecka, så garanterar jag att skapa bästa medielösningen för ert bolagsvarumärke för optimal räckvidd och slagkraft på ett både trovärdigt och kostnadseffektivt sätt".

Kjell Söderberg, VD Customer Media AB och SCREAM:s representant i Göteborg.

Butterfly Research & Consulting, är Trustbrands CSR-specialister som analyserar och värderar bolagets ansvarsroller i ett både lokalt och globalt perspektiv med bäring på bolagets förtroendekapital och varumärke. Redskapet är ofta lärande utvärdering i samspel med Trustbrand. Se gärna vidare på www.butterfly.se

Sturm und Drang, är den snabbfotade och kreativa reklambyrån som översätter strategier till nyskapande och kreativ kommunikation som skapar resultat. Samarbetet hjälper våra kunder att bli än mer särskiljande och att våga sticka ut. Sturm & Drang ha tagit sitt namn från den litterära rörelsen med samma namn som bl a Goethe anförde. Det var en ung tysk författargeneration som gjorde uppror mot äldre konventioner och begrepp. Precis på samma sätt arbetar Sturm & Drang idag - fast inom fältet reklam och kommunikation. Bland annat i samarbete med Trustbrand.

Se vidare på site under konstruktion: www.sturmunddrang.se
"Trustbrand Global Management bildades som en konsekvens av ett nytt totalt utvecklingsbehov som allt fler bolag med global verksamhet möter".

 


Trustbrand Global Management AB Epost: info@trustbrand.se